Tłumaczenia poświadczone/uwierzytelnione

(cena za 1125 znaków ze spacjami)

Tłumaczenia zwykłe

(cena za 1800 znaków ze spacjami)

Typowe tłumaczenia prawnicze lub biznesowe – umowy handlowe, statuty, pełnomocnictwa, dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego

30 zł

30 zł

Dokumenty i teksty zawierające znaczną ilość słownictwa fachowego i specjalistycznego

40 zł

40 zł

Dokumenty w ortografii przedrewolucyjnej i sporządzone pismem ręcznym

45 zł

45 zł

Dla stałych klientów w przypadku powtarzających się tekstów opłata za faktycznie tłumaczony tekst, nie za Ctrl-C/Ctrl-V, przy czym za dokument poświadczony nie mniej niż 30 zł.

Dokumenty przeznaczone do publikacji, wymagające korekty native speakera, wycena indywidualna.