Maja Siemieniuk – Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego w Poznaniu

tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

Jestem tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego wpisanym na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/48/11.

Ukończyłam Akademię Ekonomiczną na wydziale Towaroznawstwa oraz Studia podyplomowe dla tłumaczy języka rosyjskiego w zakresie przekładu prawniczego i sądowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Tłumaczeniem zajmuję się od kilku lat, jednak uprawnieniatłumacza przysięgłego uzyskałam w 2011 roku. Od tegoż roku prowadzę działalność gospodarczą.

Wykonuję tłumaczeniapisemne zwykłe (głównie specjalistyczne: techniczne (branża samochodowa, kolejnictwo), ekonomiczne, prawnicze) oraz poświadczone (umowy, pełnomocnictwa, dokumenty USC). Zajmuję się także tłumaczeniem ustnym konsekutywnym (tłumaczenie dla sądów, policji i prokuratury, tłumaczenie dokumentów poświadczonych notarialnie, towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie wizyt w USC, śluby).

Maja Siemieniuk